A

Albania

 

Test na COVID-19 (antygenowy lub RT-PCR) jest wymagany

Wszystkie osoby podróżujące do Albanii są zobowiązane do okazania negatywnego wyniku jednego z testów na COVID-19:

 • testu antygenowego przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed przyjazdem do Albanii,
 • testu RT-PCR przeprowadzonego maksymalnie na 72 godziny przed wjazdem na terytorium Albanii.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie o:

  • przyjęciu pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni,
  • przebytym COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.
Zobacz jak uzyskać certyfikat>

Dzieci do lat 6 są zwolnione z obowiązku testu.

Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu na COVID-19 i nie są z tego obowiązku zwolnione, są zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Po jej zakończeniu należy wykonać test na COVID-19.

Andora

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Klienci ITAKI lecący do Andory lądują na lotnisku w Barcelonie, dlatego podczas podróży obowiązują ich warunki wjazdu takie, jak w Hiszpanii.

Osoby wjeżdżające do Andory z Hiszpanii drogą lądową nie podlegają żadnym dodatkowym restrykcjom.

Austria

 
Test na COVID-19 (RT-PCR) oraz zaświadczenia potwierdzającego szczepienie lub przebycie COVID-19 są wymagane

Osoby podróżujące z Polski do Austrii są zobowiązane do przedstawienia następujących dokumentów:

 • zaświadczenia potwierdzającego szczepienie lub przebycie COVID-19,
 • negatywnego wyniku testu RT-PCR nie starszego niż 72 godziny.

Podróżni, niespełniający któregoś z powyższych warunków są zobowiązani do elektronicznej rejestracji na stronie: https://entry.ptc.gv.at/ i odbycia kwarantanny. W przypadku braku negatywnego wyniku testu RT-PCR, kwarantannę uznaje się za zakończoną w chwili otrzymania negatywnego testu RT-PCR. Dla osób, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego szczepienie lub przebycie COVID-19, 10-dniową kwarantannę można skrócić najwcześniej w piątym dniu po przyjeździe, wykonując test RT-PCR i otrzymując negatywny wynik.

UWAGA!
Osoby, które przyjęły jednodawkową szczepionkę Janssen (Johnson & Johnson) nie są uznawane za zaszczepione. Szczepienie przypominające wydłuża ważność szczepienia o kolejne 270 dni.

Z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR zwolnieni są podróżni, którzy przyjęli szczepienie „przypominające”.

 

Dziecko, które nie ukończyło 12. lat, wjeżdżające do Austrii pod opieką dorosłego, który spełnia warunki dotyczące wjazdu na terytorium Austrii bez rejestracji i kwarantanny, nie musi spełniać samodzielnie żadnych warunków – w tym nie musi posiadać testu na COVID-19 i nie podlega elektronicznej rejestracji.

 

Tranzyt
Osoby podróżujące w tranzycie przez Austrię, przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

Tranzyt osób prywatnie podróżujących jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie.

Jako tranzyt traktowany jest również przylot do Austrii i dalsza niezwłoczna podróż np. do Polski samolotem, samochodem lub pociągiem. W przypadku przylotu lub międzylądowania oraz opóźnienia w opuszczeniu Austrii możliwy jest nocleg w wyznaczonym hotelu na terenie lotniska.

B

Bośnia i Hercegowina

Test na COVID-19 (antygenowy lub RT-PCR) lub zaświadczenie szczepienia/ozdrowienia jest wymagane

Zwolnione z obowiązku testu są:

 • osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki
 • ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. Zalecamy, by zaświadczenia były wydrukowane i sporządzone w języku miejscowym lub angielskim. Nie obowiązuje kwarantanna.

Osoby niezaszczepione zobowiązane są do przedstawienia na granicy negatywnego testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Bośni i Hercegowiny.

Dzieci do lat 7 są zwolnione z obowiązku testu.

W przypadku przejazdu przez tzw. korytarz w Neum jedynie na trasie Dubrownik - reszta Chorwacji (w obie strony) wyłącznie w charakterze tranzytowym test/szczepienie/zaświadczenie nie są wymagane.

 

Wymagania dotyczące testu:

 • na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48h, licząc od momentu pobrania próbek.

Bułgaria

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) lub unijny certyfikat szczepienia/ozdrowienia jest wymagany

Każda osoba podróżująca do Bułgarii jest zobowiązana do przedstawienia jednego z następujących dokumentów:

 • negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego do 72 godzin przed wjazdem na teren Bułgarii albo negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego do 48 godzin przed wjazdem na teren Bułgarii
 • Unijnego Certyfikatu COVID-19, potwierdzającego:
  • posiadanie ważnego świadectwa szczepienia UE
  • posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego przechorowanie COVID-19.

Akceptowane są także inne dokumenty potwierdzające posiadanie ważnych certyfikatów zaszczepienia lub przechorowania COVID-19, jeśli zawierają takie same dane, jak w Unijnym Certyfikacie Covid.

W przypadku braku któregoś z wymienionych dokumentów podróżny zostanie skierowany na 10-dniową kwarantannę.

Niezależnie od posiadanych dokumentów, ok. 5 % uczestników zostanie skierowanych na test na COVID-19 (szybki test antygenowy) przez służby zdrowia na granicy.

Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione z obowiązku wykonania testu oraz przedstawienia Unijnego Certyfikatu COVID-19.

C

Chorwacja

 
Test na COVID-19 (antygenowy lub RT-PCR) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają Unijny Certyfikat Covid (w wersji papierowej lub cyfrowej) potwierdzający:

 • przyjęcie pełnego cyklu szczepienia na COVID-19
 • przebycie COVID-19
 • negatywny wynik testu na COVID-19 

Zwolnione z obowiązku testu są również:

 • osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.
 • osoby, które okażą potwierdzenie przebycia COVID-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby, a szczepienie odbyło się na mniej niż 210 dni przed przekroczeniem granicy
 • ozdrowieńcy, którzy wjechać mogą na podstawie potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

Dzieci do ukończenia lat 12 podróżujące pod opieką rodziców, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji są zwolnione z obowiązku testu.

Osoby, które nie posiadają Unijnego Certyfikatu lub nie spełniają jednego z wyżej wymienionych warunków muszą przedstawić negatywny wyniku testu PCR - nie starszy niż 72 godzin lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48 godzin od momentu pobrania próbek.


Osoby, które nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane na 10-dniową kwarantannę. Ta może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

Cypr

Testy na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowe) są wymagane

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od przyjęcia drugiej dawki szczepienia minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu automatycznie.
 • ozdrowieńcy (jeśli od pozytywnego testu na COVID-19 minęło co najmniej 10 i nie więcej niż 180 dni).

Zobacz jak uzyskać certyfikat>


Dzieci do lat 12 są zwolnione z obowiązku testu.


Wymagania dotyczące testów:

Podróżni w wieku powyżej 12 lat udający się na Cypr są zobowiązani wykonać 2 testy na COVID-19:

 1. przed wylotem: honorowane są testy RT-PCR lub antygenowe. Test RT-PCR należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny, a antygenowy na 24 godziny przed przybyciem na Cypr.
 2. na lotnisku po przylocie należy wykonać kolejny test RT-PCR (na własny koszt) i pozostać w samoizolacji do momentu otrzymania wyniku. Koszt testu wynosi:
  • na lotnisku w Larnace ok. 15 EUR
  • na lotnisku w Pafos ok. 19 EUR
  Wynik testu będzie dostępny w ciągu 3-8 godzin na platformie cyfrowej www.covid-testcyprus.com.

Pasażerowie losowo wybranych rejsów mogą zostać poproszeni o poddanie się testowi na COVID-19 po przylocie (koszt wykonania testu ponosi rząd cypryjski). Z testu zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia.

Czarnogóra

Test na COVID nie jest wymagany

Wjazd na terytorium Czarnogóry jest możliwy bez żadnych ograniczeń (nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19). Jedynym nadal obowiązującym ograniczeniem jest używanie maseczek ochronnych we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych.

Czechy

Test na COVID nie jest wymagany

Wjazd na terytorium Czech jest możliwy bez żadnych ograniczeń (nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19). Jedynym nadal obowiązującym ograniczeniem jest używanie maseczek ochronnych we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych.

D

Dominikana

Test na COVID-19 nie jest wymagany

Na lotnisku 3-10% losowo wybranych podróżnych oraz wszyscy podróżni z objawami zostają poddani szybkiemu testowi w kierunku COVID-19.

E

Emiraty Arabskie

Test na COVID-19 (RT-PCR) lub zaświadczenie szczepienia/ozdrowienia jest wymagane

Wszyscy pasażerowie podróżujący do Dubaju muszą przedstawić jeden z dokumentów w języku angielskim wraz z kodem QR:

 1. certyfikat potwierdzający, że pasażer jest w pełni zaszczepiony szczepionką zatwierdzoną przez WHO
 2. certyfikat potwierdzający negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonany maksymalnie 48 godz. przed wylotem z Polski.
 3. zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 (od dnia otrzymania statusu ozdrowieńca do dnia przylotu nie może upłynąć więcej niż 1 miesiąc)

Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

Certyfikaty SMS nie są akceptowane.
Na żądanie pasażerowie muszą przejść test RT-PCR po przybyciu do Dubaju i poddać się kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku.
W przypadku pobytu w ZEA i posiadania pozytywnego wyniku testu należy zainstalować aplikację DXB Smart App.
Dzieci poniżej lat 12. oraz pasażerowie z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym są zwolnieni z wykonania testu COVID-19 RT PCR.

Egipt

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką zatwierdzoną przez WHO), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Zaświadczenie powinno zawierać kod QR.

Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.
Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>


Dzieci poniżej 12. lat są zwolnione z obowiązku testu.

Test RT-PCR na COVID-19 należy wykonać:

 • w Polsce maksymalnie na 72 godz. przed wjazdem do Egiptu:
   • zaświadczenie o negatywnym wyniku testu musi być wystawione w j. angielskim oraz zawierać prawidłowe informacje/dane podróżnego,
   • zaświadczenie musi być wystawione przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego. Wymóg ten spełniają m.in. laboratoria sieci Diagnostyka,
   • zaświadczenie dotyczące wyniku testu musi być oryginalne i zawierać oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR.
   • zaświadczenie musi być w wersji drukowanej lub w formie oficjalnego e-maila wysłanego bezpośrednio z laboratorium do Klienta (zaświadczenie wysłane z innego e-maila nie będzie ważne),
   • zaświadczenia pisane ręcznie nie będą ważne.

 

Test antygenowy na COVID-19 należy wykonać:

 • po przylocie do Egiptu (na lotnisku), koszt badania to 20 USD/os.
 • lub
 • w Polsce maksymalnie na 24 godz. przed wjazdem do Egiptu:
  • zaświadczenie dotyczące wyniku testu musi być oryginalne i zawierać oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR.

Marsa Alam (RMF) – w przypadku testu antygenowego wykonywanego po przylocie do Marsa Alam, w celu przyspieszenia procedury, należy posiadać ze sobą kserokopię strony z danymi i zdjęciem z paszportu.

F

Francja

Test na COVID-19 (RT-PCR) lub zaświadczenie szczepienia/ozdrowienia jest wymagane

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie o:

 • przyjęciu pojedynczej dawki szczepionki Janssen/Johnson&Johnson (co najmniej 28 dni przed podróżą),
 • przyjęciu pełnego cyklu szczepień pozostałymi szczepionkami dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków (co najmniej 7 dni przed podróżą);
 • przebyciu choroby COVID-19 w okresie od 6 miesięcy do 11 dni przed podróżą,

Unijny Certyfikat COVID jest honorowany.
Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>


Dzieci do lat 12 są zwolnione z obowiązku testu.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godziny lub antygenowy wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed podróżą
 • obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych (w tym dzieci powyżej lat 12), z wyjątkiem osób spełniających ww. warunki

Powyższe warunki obowiązują także przy podróży na Korsykę.

Monako

W przypadku wycieczek objazdowych po Francji łączonych z wizytą w Monako, osoby które ukończyły 16 lat, chcąc wjechać do Księstwa z obcego kraju, który jest sklasyfikowany w zielonej strefie, muszą przedstawić jeden z następujących dokumentów:

 • negatywny wynik testu RT-PCR lub testu antygenowego nie starszy niż 24 godziny. Klienci ITAKI mogą go wykonać w Nicei (koszt: ok. 30 EUR).
 • potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień (plus siedem dni od ostatniej dawki, a w przypadku szczepionki Janssen (Johnson&Johnson)- wymagane przyjęcie drugiej dawki w ciągu 9 miesięcy od przyjęcia pierwszej lub 28 dni po jednej dawce dla osób, które przechorowały covid),
 • zaświadczenie potwierdzające powrót do zdrowia po COVID-19: pozytywny wynik testu PCR wykonany ponad 11 dni temu i w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

G

Grecja

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 w j. angielskim (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.
  • przeszły COVID-19 i od pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR minęło nie mniej niż 30 i nie więcej niż 180 dni. Unijny Certyfikat Covid jest honorowany (prosimy zwrócić uwagę na pola „Certificate Valid From” oraz „Code validity”).

Dzieci do lat 5 są zwolnione z obowiązku testu.

 

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do Grecji, test antygenowy - maksymalnie na 24 godziny przed przybyciem do Grecji
 • obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych (w tym dzieci powyżej lat 5)
 • niezależnie od powyższego, po przyjeździe, losowo wybrani podróżni mogą być poddani obowiązkowemu badaniu (brak zgody podróżnego na badanie może spowodować odmowę wpuszczenia na teren Grecji)

H

Hiszpania

Test na COVID-19 (RT-PCR, RT-LAMP, TMA lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od przyjęcia pełnego szczepienia minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni. Po upływie tego terminu, certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu automatycznie.
  Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
 • przeszły COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

  Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

W/w zaświadczenia należy przedstawić w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne polskie zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.


Dzieci do lat 12. są zwolnione z obowiązku testu.

Wymagania dotyczące testu:

 • test antygenowy należy wykonać w Polsce maksymalnie na 24 godziny przed przylotem do Hiszpanii, a test RT-PCR (lub inny test typu NAAT zaakceptowany przez Komisję Europejską, m.in. RT-LAMP, TMA) należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania),
 • wymóg testu dotyczy wszystkich podróżnych (oprócz osób zwolnionych z obowiązku wykonania tekstu - patrz wyżej).
  Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:
 • musi być wystawione w j. angielskim lub j. hiszpańskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego
 • zaświadczenie musi zawierać:
  • datę i godzinę wykonania testu
  • dane osoby wykonującej test
  • nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  • charakter laboratorium
  • jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Hiszpania (Kanary) 

Test na COVID-19 (RT-PCR, RT-LAMP, TMA lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od przyjęcia pełnego szczepienia minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni. Po upływie tego terminu, certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu automatycznie.
   Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie.
  • przeszły COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, którym przeprowadzono test.

   Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

   Zobacz jak uzyskać certyfikat>


W/w zaświadczenia należy przedstawić w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne polskie zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.


Dzieci do lat 12. są zwolnione z obowiązku testu.

Wymagania dotyczące testu:

 • test antygenowy należy wykonać w Polsce maksymalnie na 24 godziny przed przylotem do Hiszpanii, a test RT-PCR (lub inny test typu NAAT zaakceptowany przez Komisję Europejską, m.in. RT-LAMP, TMA) należy wykonać w Polsce maksymalnie na 72 godziny przed przylotem do Hiszpanii (czas jest liczony od pobrania próbek do badania),
 • wymóg testu dotyczy wszystkich podróżnych (oprócz osób zwolnionych z obowiązku wykonania tekstu - patrz wyżej).

Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wystawione w j. angielskim lub j. hiszpańskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) w formie papierowej (oryginał) lub cyfrowej – do wyświetlenia na ekranie urządzenia mobilnego
 • zaświadczenie musi zawierać:
  • datę i godzinę wykonania testu
  • dane osoby wykonującej test
  • nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  • charakter laboratorium
  • jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Niezależnie od powyższego, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin po przylocie, losowo wybrani podróżni mogą zostać zobowiązani do wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa COVID-19. Wykonanie testu następuje bezpośrednio na lotnisku po przylocie lub na własny koszt we wskazanym przez służby miejscu. Jego wynik należy przekazać wskazanym organom (Servicios de Sanidad Exterior) w sposób określony przez służby. Wymóg może dotyczyć wszystkich podróżnych, także posiadających zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 oraz osób posiadających status ozdrowieńców.

J

Jordania

Test na COVID-19 (RT-PCR) jest wymagany

Wymagania dotyczące testu:

  • test RT-PCR należy wykonać w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Jordanii (czas liczony od chwili pobrania próbki)
  • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
  • z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są dzieci do lat 5
  • po przylocie, na lotnisku w Ammanie, należy obowiązkowo poddać się kolejnemu testowi RT-PCR, koszt: 28 JOD/os.; 1 JOD (dinar jordański) = ok. 5,17 PLN (zwolnione z obowiązku testu na lotnisku są osoby, które posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19). Opłatę za test należy uiścić po zarejestrowaniu się na stronie www.registration.questlabjo.com (akceptowane karty Visa lub Mastercard). Nie ma możliwości opłacenia testu na lotnisku w Ammanie. Każdy uczestnik podróży otrzyma indywidualny kod QR, który należy mieć przy sobie podczas podróży w celu okazania na lotniskach

K

Kostaryka

Test na COVID-19 jest wymagany

Pasażerowie podróżujący Lufthansą z przesiadką w Niemczech mają obowiązek przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 (dotyczy przelotu w obie strony), zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19.

Test przed powrotem do Polski (i przesiadką w Niemczech) należy wykonać w Kostaryce. Podczas wycieczki objazdowej Kostaryka test można wykonać w Hospital Metropolitano Paseo del Mar, Provincia de Puntarenas, Quepos: test RT-PCR – ok. 98 USD/os., test antygenowy – ok. 77 USD/os.

Każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Zdrowia

M

Malediwy

Test na COVID nie jest wymagany

Wjazd na terytorium Malediwów jest możliwy bez żadnych ograniczeń (nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19). Jedynym nadal obowiązującym ograniczeniem jest używanie maseczek ochronnych we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych.

Mauritius

Zaświadczenie o szczepieniu jest wymagane

Osoby podróżujące na Mauritius powinny mieć ze sobą zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 – od ostatniej dawki musi minąć 14 dni (czyli podróżować można od 15. dnia) w przypadku szczepionki dwudawkowej lub 28 dni w przypadku szczepionki jednodawkowej (podróżować można od 29. dnia)

Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

Dodatkowo:
Po przybyciu do hotelu (dzień 0) konieczne będzie wykonanie obowiązkowego testu antygenowego. Testy są dostępne na miejscu w hotelu, wynik otrzymuje się natychmiast, koszt ok. 20-50 PLN/os. (w zależności od hotelu). Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu antygenowego w dniu 0 można eksplorować wyspę.

 

Dzieci do 18 lat są zwolnione z obowiązku szczepienia, natomiast muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR oraz muszą wykonać test antygenowy w dniu przyjazdu.

Malta

Zaświadczenie o szczepieniu jest wymagane

Na teren Malty:

 1. wjechać mogą osoby zaszczepione (pełen cykl) i dzieci poniżej 5 lat
  Osoby powyżej 5 lat muszą okazać zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE. Od pełnego zaszczepienia musi minąć co najmniej 14 dni. Termin ważności certyfikatu musi być zgodny z przepisami kraju, który go wystawił (dla szczepień wykonanych w Polsce - ważny 270 dni).
  Dzieci w wieku od 5 do 11 lat towarzyszące zaszczepionym rodzicom/opiekunom zamiast zaświadczenia o szczepieniu mogą posiadać negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19, przeprowadzony nie dłużej niż 72 godziny przed przybyciem na Maltę. Szybkie testy (testy antygenowe) nie są akceptowane.
 2. wyjątkowo mogą też wjechać osoby z przeciwwskazaniem medycznym do szczepienia, ale muszą zgłosić ten fakt i posiadać negatywny wynik testu PCR (test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę, wynik w j. angielskim).
  Zobacz, jak zgłosić zwolnienie ze szczepienia z powodów zdrowotnych>
 3. pozostali podróżni (w tym ozdrowieńcy) są zobowiązani do wykonania testu PCR, ale muszą odbyć 14-dniową kwarantannę na swój koszt (ok. 100 EUR/pokój/noc).

Dodatkowo każdy z podróżnych może zostać poproszony o poddanie się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie (test na koszt Rządu Malty). Cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.

Meksyk

Test na COVID-19 nie jest wymagany (z wyjątkiem pasażerów Lufthansy)

Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy wejściu na pokład, a także przy wjeździe do Meksyku są zwolnione osoby podróżujące:

 • liniami KLM z przesiadką w Amsterdamie
 • liniami Air France z przesiadką w Paryżu.

Uwaga! Informacje dla osób podróżujących linią Lufthansa

Pasażerowie linii Lufthansa mają obowiązek przedstawić jeden z dokumentów:

 • zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19
  UWAGA! Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) nie jest uznawana za zaszczepioną.
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19
 • zaświadczenie o negatywnym wynik testu na COVID-19 (dotyczy przelotu w obie strony)

- test przed wylotem do Meksyku (i przesiadką w Niemczech) należy wykonać w Polsce. Można to zrobić za pośrednictwem ITAKI w laboratoriach sieci Diagnostyka. Zobacz szczegóły>

- test przed powrotem do Polski (i przesiadką w Niemczech) należy wykonać w Meksyku:

 • na lotnisku w Mexico City (szybki wynik): test antygenowy - ok. 40 USD/os.
 • w Hospital del Prado Av Costera Miguel Alemán 78, Deportivo, 39690 Acapulco de Juárez, Gro.: test RT-PCR – ok. 200 USD/os.
 • na lotnisku w Cancun (szybki wynik): test antygenowy - ok. 35 USD/os.

N

Niemcy

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.
  • posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 i od przebycia choroby upłynęło minimum 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy.
  • UWAGA! Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) nie jest uznawana za zaszczepioną.

Unijny Certyfikat COVID jest honorowany.


Dzieci do lat 6. są zwolnione z obowiązku testu.

Wymagania dotyczące testu:

 • jeden z testów: RT-PCR, LAMP, TMA należy wykonać nie później niż do 48 godz. przed wjazdem na terytorium Niemiec; test antygenowy należy wykonać do 24 godz. przed wjazdem na terytorium Niemiec (liczone od momentu pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku),
 • zaświadczenie o wyniku testu musi być w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Uznawane będą także tłumaczenia zaświadczeń w języku polskim,
 • obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych (w tym dzieci powyżej lat 6).

Informacja dla podróżnych przejeżdżających tranzytem przez terytorium Niemiec:

 • osoby podróżujące tranzytem przez teren Niemiec są zwolnione z obowiązku testu
 • podczas postojów w Niemczech wymagane jest zakrywanie ust i nosa maseczką medyczną (z filtrem FFP2 lub KN95). Nakaz noszenia maseczki dotyczy również otwartej przestrzeni, gdy nie da się zachować wymaganego odstępu 1,5 m.

O

Oman

Zaświadczenie o szczepieniu jest wymagane

Na teren Omanu mogą wjechać wyłącznie osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia na COVID-19:

 • dwie dawki szczepionki AstraZeneca/Oxford/Covishield, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sinopharm lub Sputnik V lub 1 dawkę szczepionki Johnson & Johnson
 • zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia musi zawierać kod QR
 • od pełnego zaszczepienia musi minąć co najmniej 14 dni.

Od 1.03.2022 dodatkowy test RT-PCR na COVID-19 nie jest wymagany.

Dzieci i młodzież do lat 18 są zwolnione z obowiązku przedstawienia dowodu szczepienia oraz wykonania testu.

P

Portugalia

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają Unijny Certyfikat Covid (w wersji papierowej lub cyfrowej) potwierdzający:

 • przyjęcie pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.
 • przebycie COVID-19 i od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 11 dni, ale nie więcej niż 180 dni (prosimy zwrócić uwagę na pola „Certificate Valid From” oraz „Code validity”).

Zobacz jak uzyskać certyfikat>


Dzieci do lat 12 są zwolnione z obowiązku testu.

Portugalia kontynentalna:

 • test RT-PCR musi być przeprowadzony maksymalnie 72 godziny przed wylotem; test antygenowy musi być przeprowadzony maksymalnie 24 godziny przed wylotem
 • obowiązek wykonania testu dotyczy wszystkich podróżnych (w tym dzieci powyżej lat 12), z wyjątkiem osób posiadających Unijny Certyfikat Covid
 • osoby, które nie przedstawią zaświadczenia o negatywnym wyniku testu lub Unijnego Certyfikatu Covid mogą nie zostać wpuszczone na pokład samolotu
 • zaświadczenie o wyniku testu powinno być sporządzone w języku angielskim
 • zaświadczenia te mogą być sprawdzane ponownie po przylocie - należy mieć je zawsze pod ręką, aby w każdej chwili okazać lokalnym służbom (w szczególności należy unikać umieszczania tych dokumentów w bagażu rejestrowanym)
 • obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu lub posiadania Unijnego Certyfikatu Covid dotyczy także pasażerów w tranzycie, nawet jeśli nie będą opuszczać portugalskiego lotniska i strefy tranzytowej.

Portugalia (Madera i Porto Santo)

Test na COVID-19 niewymagany przy wjeździe, wymagany na miejscu

Okazanie Unijnego Certyfikatu Covid potwierdzającego szczepienie, ozdrowienie lub negatywny wynik testu (RT-PCR lub antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 7 dni) jest wymagane przed wejściem (również na terenie hotelu) do restauracji, barów, klubów, siłowni, na zajęcia sportowe czy udziałem w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych (dotyczy to wszystkich osób w wieku od 5 lat).

Testy na lotnisku są zalecane tylko w przypadku wystąpienia objawów (w takich przypadkach testy są bezpłatne).

Wszystkie osoby powyżej 6 roku życia mają obowiązek noszenia maseczki ochronnej w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, gdzie niemożliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m.

S

Seszele

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 jeśli od przyjęcia pełnego szczepienia minęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 6 miesięcy. Po upływie tego terminu, certyfikat powinien zawierać informacje o przyjęciu dawki przypominającej szczepienia. Osoby w wieku 12-18 mogą być zaszczepione tylko dawką podstawową.
 • przeszły COVID-19 i posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 w czasie 2 do 12 tygodni poprzedzających przylot na Seszele.

Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.
Zobacz jak uzyskać certyfikat>

Dzieci do lat 12. są zwolnione z obowiązku testu.

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR lub antygenowy należy wykonać w Polsce; test RT-PCR powinien być wykonany maksymalnie na 72 godziny przed wylotem, test antygenowy - maksymalnie na 24 godzin przed wylotem
 • wynik testu w języku angielskim należy zabrać ze sobą w formie papierowej lub na urządzeniu mobilnym

Podróżni, którzy przebywali w Bangladeszu, Brazylii, Indiach, Nepalu, Pakistanie i Południowej Afryce w minionych 14 dniach przed przylotem na Seszele nie zostaną wpuszczeni do kraju.

Słowacja

Zaświadczenie o szczepieniu jest wymagane

Słowacja wymaga 5-dniowej kwarantanny. Zwolnione z niej są osoby, które spełniają jeden z warunków:

 • posiadają zaświadczenie (w języku angielskim, słowackim lub czeskim) przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki szczepionki minęło:
  • w przypadku szczepionek dwudawkowych: co najmniej 14 dni, ale nie więcej niż 9 miesięcy
  • w przypadku szczepionki jednodawkowej: co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 9 miesięcy
 • ozdrowieńcy, posiadający zaświadczenie o powrocie do zdrowia, wskazujące, że od pierwszego negatywnego wyniku testu PCR minęło mniej niż 180 dni.

Unijny Certyfikat COVID jest honorowany.
Zobacz jak uzyskać zaświadczenie>

Dzieci poniżej lat 12 są zwolnione z kwarantanny, o ile rodzice lub opiekunowie, z którymi wjeżdżają na terytorium Słowacji, nie podlegają kwarantannie.

Kwarantanna
Osoby podróżujące do Słowacji, które nie spełniają warunków opisanych powyżej, podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych. Od 5.02.2022 kwarantanna na terenie Słowacji wynosi 5 dni. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu, który zostanie wykonany od razu po przyjeździe na teren Słowacji.

Tranzyt bez kwarantanny
Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, przejeżdżających tranzytem przez terytorium Słowacji do innego państwa członkowskiego UE, pod warunkiem, że przez terytorium Słowacji przejeżdżają wyznaczonymi trasami przejazdu bez zatrzymywania się, najdalej do 8 godzin od wjazdu.

Słowenia

Test na COVID nie jest wymagany

Wjazd na terytorium Słowenii jest możliwy bez żadnych ograniczeń (nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19). Jedynym nadal obowiązującym ograniczeniem jest używanie maseczek ochronnych we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych.

Sri Lanka

Zaświadczenie o szczepieniu jest wymagane

1. Zaświadczenie o szczepieniu
Na teren Sri Lanki mogą wjechać wyłącznie osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia przeciwko COVID-19:

 • akceptowane są szczepionki: Astra Zeneca, Sinopharm, Pfizer BioNTech, Moderna, Sputnik V oraz Johnson & Johnson
 • zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia musi zawierać kod QR
 • od pełnego zaszczepienia musi minąć co najmniej 14 dni.
 • dzieci w wieku od 12 do 18 lat, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki Pfizer na 14 dni przed podróżą, będą uważane za w pełni zaszczepione.

Dzieci do lat 12. są zwolnione z obowiązku testu i szczepienia, pod warunkiem podróży z zaszczepionymi rodzicami.

Stany Zjednoczone

Test na COVID-19 (m.in. RT-PCR, antygenowy) oraz zaświadczenie o szczepieniu są wymagane

Dzieci do lat 2. są zwolnione z wykonania testu i okazania dowodu szczepienia.

Na teren USA mogą wjechać osoby dorosłe spełniające następujące warunki:

 1. Przedstawią międzynarodowe świadectwo szczepienia przeciw COVID-19, potwierdzające pełne zaszczepienie, przez które rozumie się przyjęcie:
  • dawki szczepionki jednodawkowej Jansen nie wcześniej niż 2 tygodnie (14 dni) przed podróżą do USA lub
  • drugiej dawki akceptowanej szczepionki dwudawkowej (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac) nie wcześniej niż 2 tygodnie (14 dni) przed podróżą do USA lub
  • pełnej serii testowanej w USA szczepionki AstraZeneca lub Novavax nie wcześniej niż 2 tygodnie (14 dni) przed podróżą do USA lub
  • drugiej dawki szczepienia mieszanego wykonanego zaakceptowanymi szczepionkami podanymi w odstępie minimum 17 dni, nie wcześniej niż 2 tygodnie (14 dni) przed podróżą do USA.
 2. Przedstawią negatywny wynik testu RT-PCR, RT-LAMP, TMA, NEAR, HDA lub antygenowego na COVID-19 wykonanego w ciągu 24 godzin przed planowanym wylotem do USA (pod uwagę brany jest termin pobrania próbki).

 

Zaświadczenie o zaszczepieniu musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz data urodzenia (zgodne z danymi z dokumentu podróży)
 • data przyjęcia dawki (w przypadku szczepionki Jansen) lub dawek (w przypadku szczepionek dwudawkowych) szczepienia
 • rodzaj szczepionki
 • oznaczenie organu wystawiającego zaświadczenie.

Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

Warunki wjazdu dla dzieci i młodzieży:

 • Dzieci i młodzież do lat 18. są zwolnione z obowiązku przedstawienia dowodu szczepienia. Jeśli je posiadają i ukończyli 2. rok życia, obowiązują je takie zasady, jak zaszczepionych dorosłych.
 • Dzieci powyżej 2. roku życia podróżujący z zaszczepionym opiekunem/rodzicem muszą przedstawić negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym wylotem do USA.
 • Niezaszczepieni małoletni podróżujący samodzielnie lub z niezaszczepionym opiekunem/rodzicem muszą przedstawić negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 1 dzień przed planowanym wylotem.

T

Tajlandia

Zaświadczenie o szczepieniu jest wymagane

1. Zaświadczenie o szczepieniu
Na teren Sri Lanki mogą wjechać wyłącznie osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia przeciwko COVID-19:

 • akceptowane są szczepionki: Astra Zeneca, Sinopharm, Pfizer BioNTech, Moderna, Sputnik V oraz Johnson & Johnson
 • zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia musi zawierać kod QR
 • od pełnego zaszczepienia musi minąć co najmniej 14 dni.
 • dzieci w wieku od 12 do 18 lat, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki Pfizer na 14 dni przed podróżą, będą uważane za w pełni zaszczepione.

Dzieci do lat 12. są zwolnione z obowiązku testu i szczepienia, pod warunkiem podróży z zaszczepionymi rodzicami.

Tunezja

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) lub certyfikat szczepienia jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby (powyżej 18 roku życia), które posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką zatwierdzoną przez WHO), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Zaświadczenie powinno zawierać kod QR.
Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

Dzieci poniżej lat 18. są zwolnione z obowiązku testu oraz zaświadczenia potwierdzającego szczepienie.

Wymagania dotyczące testu

Osoby powyżej 18 roku życia, które nie ukończyły harmonogramu szczepień, mogą wjechać do Tunezji, pod warunkiem wykonania testu RT-PCR na 48 godz. przed wjazdem do Tunezji lub testu antygenowego na 24 godz. przed wjazdem do Tunezji. Podróżni „flight only” (którzy mają zarezerwowany jedynie przelot samolotem), dodatkowo po przylocie mają obowiązek poddania się 5-dniowej samoizolacji.

Ze względu na powyższe prosimy, aby zwrócić szczególną uwagę na konieczność odebrania vouchera hotelowego. Voucher należy odebrać od przedstawiciela ITAKI na lotnisku w Polsce – zgodnie z informacją na dokumentach podróży (dokument podróży należy mieć ze sobą również w formie papierowej).

Po przekroczeniu tunezyjskiej granicy, losowo wybrane osoby powyżej 18. roku życia, mogą zostać poddane badaniu na obecność wirusa. Osoby z wynikiem pozytywnym, zostaną wysłane na autoizolację na okres 5 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni w przypadku utrzymywania się objawów.

Turcja

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) jest wymagany do odwołania

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają Unijny Certyfikat Covid (w wersji papierowej lub cyfrowej) potwierdzający:

 • przyjęcie pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.
 • przebycie COVID-19 i od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy (prosimy zwrócić uwagę na pola „Certificate Valid From” oraz „Code validity”).

Dzieci do lat 12 są zwolnione z obowiązku testu.

 

Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR lub antygenowy należy wykonać w Polsce; test RT-PCR powinien być wykonany maksymalnie na 72 godziny przed wjazdem do Turcji, test antygenowy - maksymalnie na 48 godzin przed wjazdem do Turcji
 • okazanie negatywnego wyniku testu będzie warunkowało wejście na pokład samolotu
 • zaświadczenie z wynikiem testu musi być wystawione w j. angielskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid)

W

Włochy

Unijny certyfikat szczepienia lub ozdrowienia jest wymagany

Podróżni wjeżdżający lub przylatujący do Włoch, muszą przedstawić Unijny Certyfikat Covid w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczający o:

  • ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch (ważność certyfikatu wynosi 6 miesięcy), szczepionką zatwierdzoną przez UE albo przyjęciu dawki przypominającej
  • lub
  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)

Osoby, które nie przedstawią ww. zaświadczeń, powinny przy wjeździe przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku jednego z testów:

  • antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przekroczeniem granicy lub lądowaniem
  • lub
  • RT-PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed przekroczeniem granicy lub lądowaniem.

 

UWAGA! Przy zakwaterowaniu w hotelu wymagane jest przedstawienie Unijnego Certyfikatu Covid potwierdzającego pełne zaszczepienie lub ozdrowienie. Negatywny wynik testu nie jest wówczas honorowany.

Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 6 miesięcy od szczepienia. Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami.

Jeśli chcesz być uznany we Włoszech za osobę zaszczepioną, a Twój certyfikat szczepienia jest starszy niż 6 miesięcy, musisz równocześnie z tym certyfikatem przedstawić negatywny wyniku testu antygenowego (ważny 48 godz.) lub molekularnego (ważny 72 godz.). Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie, już od kolejnego dnia, wydłuża we Włoszech ważność certyfikatu na czas nieokreślony.

Dzieci:

 • poniżej 6 roku życia są zwolnione z testu oraz obowiązku przedstawienia Unijnego Certyfikatu Covid
 • w wieku 6 – 12 lat nieposiadające certyfikatu zaszczepienia, podczas pobytu w hotelu oraz przy wejściu do obiektów muszą okazać aktualny negatywny wynik testu antygenowego w kierunku COVID-19, ważny 48 godz.
 • powyżej 12 roku życia - obowiązują te same warunki co w przypadku osób dorosłych

UWAGA: Brak Unijnego Certyfikatu Covid skutkuje koniecznością poddania się 5-dniowej kwarantannie.

Wyspy Zielonego Przylądka

Test na COVID-19 (RT-PCR lub antygenowy) lub certyfikat szczepienia jest wymagany

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od przyjęcia drugiej dawki szczepienia minęło co najmniej 14 dni.


Dzieci do lat 12 są zwolnione z obowiązku testu.

Wymagania dotyczące testu (dla osób niezaszczepionych):

 • negatywny wynik testu na COVID-19 należy przedstawić w j. angielskim lub j. portugalskim
 • akceptowane są wyniki testów antygenowych wykonanych maksymalnie na 48 godzin przed wylotem i testów RT-PCR wykonanych maksymalnie na 72 godziny przed wylotem

 

Osoby przybywające na Wyspy Zielonego Przylądka, u których zostaną stwierdzone objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 (gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) zostanie wykonany test na COVID-19. Koszt (pokrywany przez Klientów) to odpowiednio ok.: 100 EUR za test RT-PCR lub ok. 20 EUR za test antygenowy. Osoby oczekujące na wynik testu przebywają w izolacji, w certyfikowanym ośrodku wskazanym przez służby sanitarne Wysp Zielonego Przylądka.

Z

Zanzibar (Tanzania)

Test na COVID-19 (RT-PCR) jest wymagany

Dzieci do lat 5 są zwolnione z obowiązku testu.

 • wszyscy podróżni udający się na Zanzibar zobowiązani są do okazania po przylocie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na obecność COVID-19 w j. angielskim. Test RT-PCR powinien być wykonany maksymalnie na 96 godzin przed przylotem na Zanzibar.
 • obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy dzieci do lat 5
 • po przylocie na Zanzibar i kontroli pod kątem COVID-19, osoby wykazujące symptomy choroby lub przybywające z krajów wysokiego ryzyka, mogą zostać poproszone o wykonanie szybkiego testu na własny koszt (cena: ok. 25 USD/os.)
 • na lotnisku na Zanzibarze należy dodatkowo wypełnić kartę informacyjną dotyczącą stanu zdrowia pod kątem COVID-19